PSYKOTERAPIMOTTAGNING EVA GRÄSBERG

VÄLKOMMEN

När man har psykiska besvär t ex ångest, nedstämdhet kan psykoterapi vara hjälpsamt.

Man kan vara i en livssituation som innebär en kris, en förändring i livet vilket kan ge psykiska symtom.

Om man har psykiska svårigheter kan det vara till hjälp att prata med en professionell person.

Har du psykiska svårigheter, är intresserad av psykoterapi så är du välkommen att höra av dig. Telefon 070-3619565. I första hand på tel tid tisdagar 08.00-09.00.  Övriga kontaktuppgifter finner du under rubriken KONTAKT.